Zorgverzekering 2017

Veelal komen de behandelingen bij de huidtherapeut in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar, dit is echter afhankelijk van de zorgverzekering, indicatie en behandeling. Jaarlijks veranderen de polis(voorwaarden) en veelal ook het verplicht eigen risico. De kosten tussen de verschillende zorgverzekeraars en pakketten verschillen enorm, maar ook de vergoedingen zijn verschillend. Reden genoeg om goed te bekijken welk pakket het beste bij u past. U kunt uw oude zorgverzekering opzeggen t/m 31 december. Uw nieuwe zorgverzekering afsluiten kan zelfs t/m 31 januari.

Aanvullende verzekering
Veel behandelingen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering vaak een groot gedeelte van de huidtherapeutische behandelingen. Wij geven hieronder een indicatie van de vergoedingen per aanvullend pakket bij de zorgverzekeraar. De overzichten zijn slechts een indicatie. Uw zorgverzekeraar kan u aan de hand van uw polis(voorwaarden) het beste informeren op welke vergoedingen u recht heeft. Behandelingen waarbij vergoeding plaatsvindt uit de aanvullende verzekering vallen niet onder het eigen risico.

Bekijk of uw verzekeraar acnetherapie vergoedt.
Bekijk of uw verzekeraar camouflagetherapie vergoedt.
Bekijk of uw verzekeraar definitieve ontharing vergoedt.

Basisverzekering
Behandelingen van oedeem en littekens worden, indien chronisch van aard, na de twintigste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste twintig behandelingen komen, wanneer u hiervoor bent verzekerd, uit het aanvullende pakket. Voor meer informatie kunt u het beste uw zorgverzekeraar raadplegen. Behandelingen uit het basispakket worden door de zorgverzekeraar eerst van uw eigen risico afgeschreven. In 2017 bedraagt het verplicht eigen risico €385,00.

Betaling
Voor oedeem- en littekentherapie geldt dat de behandelingen rechtstreeks gedeclareerd worden bij de zorgverzekeraar. Voor alle overige behandelingen dient u direct contant of met pin te betalen, de factuur kunt u daarna indienen bij uw zorgverzekeraar.

Ook in 2017 hebben wij weer contracten met alle zorgverzekeraars. U kunt met iedere verzekering bij ons terecht voor behandelingen.